Důležitost a význam měření

Důležitost a význam měření

Ve společenských vědách i v ekonomii je podstatné měření jednotlivých veličin, které mohou být dále zpracovávány a porovnávány. Jedná se o získání kvantitativních údajů důležitých k objektivnímu popisu a vyjádření fyzikálních vlastností jevů a věcí. Takto získané údaje lze následně statisticky a matematicky hodnotit. Měření probíhá prostým přiložením jednotky, či za použití měřících nástrojů a přístrojů. Měřit lze základní fyzikální vlastnosti a jevy. V praxi se používá v mnoha odvětvích a k rozličným účelům.

Vážení v jednotlivých oblastech

Jedním z důležitých měřících přístrojů jsou váhy. Všeobecně se jedná o zařízení používající se k měření hmotnosti. Pracují na různých fyzikálních principech, podle kterých dělíme jednotlivé přístroje například na váhy pákové, pružinové nebo tenzometrické. V osobním životě se nejčastěji setkáváme s váhou osobní, kuchyňskou či zcela běžně užívanými obchodními váhami. Nejširší uplatnění však samozřejmě mají přístroje na měření hmotnosti v průmyslovém odvětví. Zde jsou nejčastěji používány váhy stolní, počítací, podlahové, kolejnicové a kontrolní.

Silniční váhy

Ve stavebnictví, lehkém i těžkém průmyslu mají velké uplatnění silniční váhy.

V současnosti na trhu nalezneme bohatou nabídku automobilových mostních vah, jež lze spolehlivě a s vysokou přesností využít v jednotlivých odvětvích. Silniční váha může mít délku od 4 do 18 m s váživostí až do 60 t. Jedná se o zařízení rozličných variant a typů od snadno přemístitelné konstrukce až po železobetonovou verzi využitelnou v náročných provozech. Rovněž i nájezd je nabízen v několika variantách, různých rozměrech i materiálech. K jednotlivým měřícím přístrojům lze pořídit i další příslušenství v podobě indikátorů, semaforů, tiskáren, automatických závor i softwaru. Firmy zabývající se prodejem průmyslových vah současně nabízejí i záruční a pozáruční servis včetně oprav a cejchování.

Článek Důležitost a význam měření byl publikován 22. července 2016 v 15.00 v rubrice PR články. Autorem článku je Inzerce. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...